Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Hoe een “sociaal onafhankelijk ik” zorgt voor een meer extreme antwoordstijl

Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01799301
Contributor : Isabelle Celet <>
Submitted on : Thursday, May 24, 2018 - 3:25:04 PM
Last modification on : Wednesday, September 30, 2020 - 3:19:19 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01799301, version 1

Collections

Citation

Elke Cabooter, Kobe Millet, Bert Weijters, Mario Pandelaere. Hoe een “sociaal onafhankelijk ik” zorgt voor een meer extreme antwoordstijl. A.E. Bronner (ed.); P. Dekker (ed.); J. Hoekstra, J. C. (ed.); E. de Leeuw (ed.); W.F. van Raaij (ed.); K. de Ruyter (ed.); A. Smidts (ed.). Het succes van zelfstandig ondernemerschap in de supermarktsector, MarktOnderzoeksAssociatie, 2017, 97890 8683-0565. ⟨hal-01799301⟩

Share

Metrics

Record views

71