Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

A jatekok es sporttevékenységek kulturalis értéke: példak az olimpizmus, a testnevelés és a hagyomanyos jatékok patrimonizaciojara

Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01790822
Contributor : Laurent Sébastien Fournier Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, May 14, 2018 - 9:36:32 AM
Last modification on : Wednesday, November 3, 2021 - 4:07:27 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01790822, version 1

Collections

Citation

Laurent Sébastien Fournier. A jatekok es sporttevékenységek kulturalis értéke: példak az olimpizmus, a testnevelés és a hagyomanyos jatékok patrimonizaciojara. Jakab Albert Zsolt et Vajda András Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére, Erdélyi Múzeum-Egyesület, pp. 353-360, 2017, Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. ⟨hal-01790822⟩

Share

Metrics

Record views

48