Een filosofisch onderzoek naar de wetenschap van het gevoel

Résumé : Burke's Philosophical Enquiry kan gelezen worden binnen de context van een cultuur van het gevoel. Hij baseerde zich bij het schrijven van zijn werk op vernieuwde inzichten in de geneeskunde, de moraalfilosofie en de esthetica van de gevoeligheid. In al deze domeinen leverde hij ook zelf een bijdrage met zijn theorie over de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone. Zijn nieuwe definitie van het sublieme, een combinatie van pijn en genot, drukte een stempel op de esthetica en vormde tegelijkertijd zijn visie omtrent morele handelingen. Dit alles, samengeteld bij Burke's gedetailleerde empirische beschrijvingen van een fysiologie van de gevoeligheid, die de hoeksteen vormde van zijn ideeën over de esthetica en de moraalfilosofie, sporen ons aan om zijn Philosophical Enquiry binnen de context van een wetenschap van de gevoeligheid te lezen.
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01677044
Contributor : Koen Vermeir <>
Submitted on : Sunday, January 7, 2018 - 8:28:16 PM
Last modification on : Thursday, February 21, 2019 - 12:22:03 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01677044, version 1

Collections

Citation

Koen Vermeir, Michael Funk Deckard. Een filosofisch onderzoek naar de wetenschap van het gevoel. Colette, Maarten and De Hert, Paul and Kinneging, Andreas. Edmund Burke, ASP Editions, pp.211--246, 2017. ⟨hal-01677044⟩

Share

Metrics

Record views

43