Het effect van (volatiliteit in) personeelsverloop op de arbeidsproductiviteit

Abstract : In deze studie brengen we de relatie tussen personeelsverloop en arbeidsproductiviteit in kaart op basis van longitudinale data (1998-2008) van 6246 organisaties met minstens vijftig werknemers uit een brede waaier aan sectoren. De resultaten wijzen op een omgekeerd U-vormig verband, met een optimum van 8,5% personeelsverloop en een afbuigend negatief effect bij hogere verlooppercentages. Daarnaast vinden we ook een significant negatief effect van de volatiliteit in personeelsverloop, dat wil zeggen schommelingen in het personeelsverloop doorheen de tijd, op de arbeidsproductiviteit. Grote schommelingen maken het personeelsverloop minder voorspelbaar en beheersbaar, en dat vertaalt zich in lagere arbeidsproductiviteit. De resultaten kunnen organisaties helpen hun retentiebeleid in perspectief te plaatsen. Dat beleid vertrekt vaak van de simpele en misleidende assumptie: ‘less turnover is better’. De resultaten wijzen ook op het belang van een meer dynamische kijk op personeelsverloop.
Type de document :
Article dans une revue
Over Werk, 2016, 26 (1), pp.155-159
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01609996
Contributeur : Romain Boisselet <>
Soumis le : mercredi 4 octobre 2017 - 12:09:37
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:22:59

Identifiants

  • HAL Id : hal-01609996, version 1

Collections

Citation

Sophie De Winne, Elise Marescaux, Luc Sels, Ilke Van Beveren, Stijn Vanormelingen. Het effect van (volatiliteit in) personeelsverloop op de arbeidsproductiviteit. Over Werk, 2016, 26 (1), pp.155-159. 〈hal-01609996〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

88