Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Team Belgium: een sterk merk is het halve werk

Abstract : De Belgische atleten deden het afgelopen zomer niet slecht in Rio. Ze behaalden twee gouden en evenveel zilveren en bronzen medailles. Het was al van de Olympische Spelen in Atlanta geleden, twintig jaar ervoor, dat België nog eens zulke resultaten had neergezet. Deze verwezenlijkingen zijn allereerst op het conto van de atleten zelf te schrijven, maar toch, 'winnen doe je nooit alleen'. Zo staat het op de officiële website van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, het BOIC, dat goed begrepen heeft dat je een land maar kunt enthousiasmeren voor de Olympische Spelen als je een sterk merk in huis haalt: Team Belgium.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495836
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Sunday, March 26, 2017 - 11:52:28 PM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:03 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01495836, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Team Belgium: een sterk merk is het halve werk. Over Taal, 2016, 55 (5), pp.12-13. ⟨hal-01495836⟩

Share

Metrics

Record views

171