Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki

Résumé : Najważniejsze wyniki europejskiego sondażu praktyk badawczych oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce, przeprowadzonego przez grupę roboczą DARIAH Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO). Badanie jest efektem współpracy europejskich badaczy z różnych krajów w ramach Grupy Roboczej DiMPO. Badanie zostało pomyślana jako ponadregionalny sondaż podłużny, przeprowadzany co kilka lat online w krajach europejskich. Jego celem jest dostarczenie opartego na danych przeglądu praktyk badawczych, potrzeb i postaw europejskich badaczy z nauk humanistycznych wobec zasobów cyfrowych, metod i narzędzi, w perspektywie przestrzennej i czasowej. Wyniki pierwszego sondażu (zakończonego w marcu 2015) zostaną zaprezentowane w wieloautorskim raporcie, który zawiera analizy zbiorcze i porównawcze oraz pięć raportów narodowych. Kolejne badanie planowane jest na 2017-2018. Więcej informacji: bit.ly/scholarlypractices Przekład na polski: Maciej Maryl (Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN)
Type de document :
Rapport
[Research Report] DARIAH. 2017
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [1 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01449025
Contributeur : Claire Clivaz <>
Soumis le : dimanche 29 janvier 2017 - 23:56:50
Dernière modification le : vendredi 4 janvier 2019 - 17:33:38
Document(s) archivé(s) le : dimanche 30 avril 2017 - 12:23:49

Fichier

DiMPO2016Polish.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité 4.0 International License

Identifiants

Collections

Citation

Dallas Costis, Nephelie Chatzidiakou, Maciej Maryl, Agiatis Benardou, Claire Clivaz, et al.. Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki. [Research Report] DARIAH. 2017. 〈hal-01449025〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

123

Téléchargements de fichiers

125