Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!

Résumé : Er zijn van die woordjes die lustig over andere woorden heen lijken te kunnen wippen. Neem nu het voorzetsel op: Ze sprong op de tafel. Ze sprong de tafel op. Deze zinnen zijn allebei mogelijk in het Nederlands. In de eerste zin noemen we op met recht een voorzetsel, want het staat voor de tafel, waarmee het een zinsdeel vormt. In de tweede zin noemen de standaardwerken over Nederlandse spraakkunst het woordje op een 'achterzetsel' of ook wel, niet belemmerd door enige vrees voor een contradictio in terminis, een 'achtergeplaatst voorzetsel'. Maar hebben we wel nood aan zo'n vreemde woordsoort?
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2015, 54 (1), pp.14-17
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01234620
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : vendredi 27 novembre 2015 - 10:38:19
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:38:05
Document(s) archivé(s) le : samedi 29 avril 2017 - 00:48:48

Fichier

Achterzetsels_author version.p...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01234620, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!. Over Taal, 2015, 54 (1), pp.14-17. 〈hal-01234620〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

134

Téléchargements de fichiers

137