Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar

Résumé : Rezumat. Una din sarcinile dificile din prelucrarea limbajului natural ţine de evaluarea complexităţii sau a dificultăţii înţelegerii a textelor. Astfel, de un interes aparte sunt instrumentele de analiză automată a textelor care permit realizarea unei predicţii a complexităţii textelor pornind de la factori lexicali, sintactici, morfologici sau chiar semantici în funcţie de specificitatea abordării. Totodată, elementele de complexitate sunt dependente de context şi de domeniul de aplicare. Astfel, o analiză pur tehnică care se bazează doar pe metrici fără să ia în considerare constrângerile de psihologie, modele umane, vârstă şi motivaţia este insuficientă pentru a realiza o predicţie adecvată. În plus, alte aspecte ale analizei complexităţii sunt corelate cu etapele de achiziţie (împreună cu acurateţea şi fluenţa), corelate cu adaptarea mesajului comunicat audienţei din prisma corectitudinii, coerenţei şi adaptabilităţii la nivelul acesteia. Adiţional, metricile de complexitate textuală reprezintă indicatori importanţi de înţelegere şi coerenţă pentru texte comune întâlnite uzual în Internet, lucrări publicate şi cărţi.
Type de document :
Article dans une revue
Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2013, 6 (4), pp.339 - 356. 〈http://www.matrixrom.ro/〉
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [17 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01074746
Contributeur : Philippe Dessus <>
Soumis le : mercredi 15 octobre 2014 - 12:49:52
Dernière modification le : dimanche 2 décembre 2018 - 16:56:05
Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 janvier 2015 - 10:25:32

Fichier

RRIOC-6-4-Stavarache.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01074746, version 1

Collections

LSE | TICE | UGA

Citation

Lucia Larise Stavarache, Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Philippe Dessus. Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2013, 6 (4), pp.339 - 356. 〈http://www.matrixrom.ro/〉. 〈hal-01074746〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

213

Téléchargements de fichiers

172