Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Conference papers

Despre bilingvism pe baza datelor de la copiii care învață româna ca limbă de patrimoniu în Franța

Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03437120
Contributor : MARDALE Alexandru Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, November 19, 2021 - 4:56:01 PM
Last modification on : Saturday, November 20, 2021 - 3:38:47 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03437120, version 1

Collections

Citation

Alexandru Mardale. Despre bilingvism pe baza datelor de la copiii care învață româna ca limbă de patrimoniu în Franța. AL 21-LEA COLOCVIU INTERNAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ: Orientări actuale în lingvistica teoretică și aplicată, Nov 2021, Bucarest, Romania. ⟨hal-03437120⟩

Share

Metrics

Record views

13