, Jagh will gerna weeta huru månge slagh Klockan haffwer slagitt ifrå thz hon slogh 1 om natten och in till hon slogh 12 om daghen: Summa 78 slagh (Rizanesander, 1601, p.41

, Een köper een hest som ähr skodd med 32 söm och giffwer för then förste sö 1 een dyr heest (Rizanesander, 1601

A. M. Aurelius and B. Johansson, Minnen och dokument. 5, Aurelius' räknelära från 1614: nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska, Fören. för svensk undervisningshistoria, 1994.

E. M. Dahlin, Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679. (Doctoral dissertation, 1875.

R. Hatami, Reguladetri: en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet. (Licentiate thesis, p.1407, 2007.

F. V. Hultman, Tidskrift för matematik och fysik, vol.1868, pp.225-240, 1868.

U. P. Lundgren, When curriculum theory came to Sweden, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, issue.1, pp.5-13, 2015.

S. Lundin, Skolans matematik: en kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling. (Doctoral dissertation, 2008.

J. Pejlare and S. Rodhe, On the relations between geometry and algebra in Gestrinius' edition of Euclid's Elements, Proceedings of the 2016 ICME Satellite Meeting of the International Study Group on the Relations Between the History and Pedagogy of Mathematics, pp.513-523, 2016.

J. Pejlare, On the relationships between the geometric and the algebraic ideas in Duhre's textbooks of mathematics, as reflected via Book II of Euclid's Elements, Dig Where You Stand" 4 Proceedings of the Fourth International Conference on the History of Mathematics Education, pp.263-273, 2017.

J. Prytz, Speaking of Geometry: a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, pp.1905-1962, 2007.

H. L. Rizanesander, Aritmetik, skriven i Reval den 21 augusti 1601, dedicerad till hertig Johan af Östergötland. Manuscript. Uppsala universitet, Carolina Rediviva, Celsiska samlingen. urn:nbn:se:alvin:portal, p.54163, 1601.

H. L. Rizanesander, , 2018.

S. Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. (Doctoral dissertation, 2002.

E. Vanäs, Divisionens historia i Sverige, Lychnos, pp.141-164, 1954.