Het religieuse lanschap van de 5de tot 11de eeuw : nar een vernieuwing van de erfenis uit de late oudheid

Résumé : Het religieuse lanschap van de 5de tot 11de eeuw : nar een vernieuwing van de erfenis uit de late oudheid
Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02263954
Contributor : Labo Cepam <>
Submitted on : Tuesday, August 6, 2019 - 10:02:05 AM
Last modification on : Thursday, August 8, 2019 - 1:12:46 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02263954, version 1

Citation

Yann Codou, Andreas Hartmann, Narhalie Molina. Het religieuse lanschap van de 5de tot 11de eeuw : nar een vernieuwing van de erfenis uit de late oudheid. Callebaut, D. and Cuyck, H. and van. Der Erfenis van Karel de Grote, 814-2014, pp.241-245, 2014. ⟨hal-02263954⟩

Share

Metrics

Record views

9