Politie

Abstract : Dit boek belicht de vele aspecten van ons gerechtelijk systeem, aar beperkt zich niet tot haat klassieke strafrechtelijke dimensie. Het vertelt het verhaal van justitie en richt zich darmee tot iedereen. We zijn alemaal betrokken bij de wereld van justitie, hetzij als toeschouwer, hetzij als actor.
Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01836757
Contributor : Jonas Campion <>
Submitted on : Thursday, July 12, 2018 - 3:00:17 PM
Last modification on : Wednesday, November 28, 2018 - 2:18:09 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01836757, version 1

Collections

Citation

Jonas Campion, Margo de Koster, Els Enhus. Politie. Aude Hendrick, Aude Musin, Xavier Rousseaux, Nathalie Toussignant (dir.). Het verhaal van justitie, Snoeck, 2017, 9789461613509. ⟨hal-01836757⟩

Share

Metrics

Record views

17