De interne zuivering van de Belgsiche Rijkswacht

Abstract : Inlichtingen over de bronnen van de zuivering van de Belgische Rijkswacht
Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01836755
Contributor : Jonas Campion <>
Submitted on : Thursday, July 12, 2018 - 3:00:16 PM
Last modification on : Wednesday, November 28, 2018 - 2:18:09 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01836755, version 1

Collections

Citation

Jonas Campion. De interne zuivering van de Belgsiche Rijkswacht. Koen Aerts, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Drossens, Pieter Lagrou (dir.). Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden, Lannoo, 2017, 9789401441742. ⟨hal-01836755⟩

Share

Metrics

Record views

22