Hoe een “sociaal onafhankelijk ik” zorgt voor een meer extreme antwoordstijl

Type de document :
Chapitre d'ouvrage
A.E. Bronner (ed.); P. Dekker (ed.); J. Hoekstra, J. C. (ed.); E. de Leeuw (ed.); W.F. van Raaij (ed.); K. de Ruyter (ed.); A. Smidts (ed.). Het succes van zelfstandig ondernemerschap in de supermarktsector, MarktOnderzoeksAssociatie, 2017, 97890 8683-0565
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01799301
Contributeur : Isabelle Celet <>
Soumis le : jeudi 24 mai 2018 - 15:25:04
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:23:48

Identifiants

  • HAL Id : hal-01799301, version 1

Collections

Citation

Elke Cabooter, Kobe Millet, Bert Weijters, Mario Pandelaere. Hoe een “sociaal onafhankelijk ik” zorgt voor een meer extreme antwoordstijl. A.E. Bronner (ed.); P. Dekker (ed.); J. Hoekstra, J. C. (ed.); E. de Leeuw (ed.); W.F. van Raaij (ed.); K. de Ruyter (ed.); A. Smidts (ed.). Het succes van zelfstandig ondernemerschap in de supermarktsector, MarktOnderzoeksAssociatie, 2017, 97890 8683-0565. 〈hal-01799301〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

30