Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Vaste slapers en vroege boekers: bijvoeglijke naamwoorden zijn soms bijwoordelijk

Abstract : Je hebt van die mensen die hun acht uurtjes slaap niet laten onderbreken door welk straatlawaai, nachtelijk onweer of bedpartnergewoel dan ook en die 's morgens door het alarmsignaal van hun wekker heen plegen te ronken. Zulke mensen noemen we vaste slapers. Maar dat zijn geen slapers die vast zijn, wel mensen die niet gauw wakker worden, die dus vast slapen. Vroege boekers zijn ook geen boekers die vroeg zijn – het woord boeker staat zelfs niet in de Dikke Van Dale. Het zijn mensen die hun vakantieverblijf of transportticket vroeg boeken. Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben dus een bijwoordelijke interpretatie.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496013
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Monday, March 27, 2017 - 10:44:26 AM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:03 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01496013, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Vaste slapers en vroege boekers: bijvoeglijke naamwoorden zijn soms bijwoordelijk. Over Taal, 2016, 55 (1), pp.12-13. ⟨hal-01496013⟩

Share

Metrics

Record views

140