West-Vlaams voor vluchtelingen, met 5 grammaticaregels ter inburgering

Abstract : Het West-Vlaams wordt in Unesco's atlas van bedreigde talen in de wereld als kwetsbaar bestempeld. Er zijn wel nog anderhalf miljoen sprekers, maar met de recente instroom van vluchtelingen in onze kustprovincie kan je geen risico nemen. Van de gouverneur mogen we illegalen geen voedsel bedelen omdat dit alleen maar nog meer vluchtelingen aantrekt, als betrof het meeuwen op het strand. Maar kunnen we ze geen lessen West-Vlaams geven? Want al willen de meeste vluchtelingen West-Vlaanderen snel verlaten om de levensgevaarlijke oversteek naar Engeland te wagen, sommigen zijn misschien hier om te blijven.
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2016, 55 (2), pp.12-13
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496002
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : lundi 27 mars 2017 - 10:39:07
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:37:11

Identifiants

  • HAL Id : hal-01496002, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. West-Vlaams voor vluchtelingen, met 5 grammaticaregels ter inburgering. Over Taal, 2016, 55 (2), pp.12-13. 〈hal-01496002〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

78