Vind jij dit kunnen?

Résumé : 'Ik vind dat niet kunnen – razend populaire frase in gesproken en geschreven pers, maar vertel mij nu eens, Sjapelle, in termen van zinsconstructie: moet ik dat vinden kunnen?' Op deze retorische vraag gesteld door een vriend, Pieter Leenknegt, antwoordde de hier alfabetisch als eerste gerangschikte auteur: 'Ik vind dat eveneens redelijk aanzetten tot kotsen'. De coauteur, gedomicilieerd in Amsterdam, gebruikt die constructie naar eigen zeggen al minstens veertig jaar. Met z'n tweeën een bijdrage schrijven over een constructie waarover we nogal grondig van mening verschillen, komt dat wel goed? Straks wordt ons gedeelde kantoor misschien wel te klein voor ons beiden.
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2016, 55 (3), pp.12-13
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495987
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : mercredi 31 janvier 2018 - 21:05:51
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:35:47
Document(s) archivé(s) le : mardi 1 mai 2018 - 12:43:13

Fichiers

Vind jij dit kunnen_Over Taal....
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01495987, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Vind jij dit kunnen?. Over Taal, 2016, 55 (3), pp.12-13. 〈hal-01495987〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

145

Téléchargements de fichiers

82