ReaderBench -analiza bazată pe coeziune a implicării și a colaborării participanților în cadrul conversațiilor CSCL

Abstract : Cu toate că tehnologiile care adresează învățarea colaborativă asistată de calculator (CSCL – Computer Supported Collaborative Learning) au dobândit un rol din ce în ce mai important în mediile educaționale, există doar câteva sisteme automate care vizează identificarea implicării participanților, a construirii de cunoștințe și evaluarea colaborării, dimensiuni centrale în procesul laborios, de lungă durată, de analiza a conversațiilor cursanților. Sistemul ReaderBench propune un model de analiză bazat pe coeziune ce integrează tehnici multiple de prelucrare a limbajului natural, un mecanism de notare a importanței intervențiilor și o metodă comprehensivă de evaluare a colaborării, derivate din procedeul de construcție socială a cunoștințelor, reflectate la nivelul intervențiilor participanților prin coeziune. În plus, prin combinarea perspectivei globale a întregii conversații cu o viziune mai rafinată axată pe fiecare participant, obținem o evaluare detaliată a conversațiilor de tip chat, cu accent pe modelarea interacțiunii și colaborării participanților. Ca rezultat al validării rezultatelor, un studiu preliminar reflectă faptul că analiza automată respectă evaluările tutorilor.
Type de document :
Communication dans un congrès
Proc. 10-a Conferinta Nationala de Interactiune Om-Calculator (RoCHI 2013), 2013, Cluj, Romania. MATRIX ROM, pp. 57-64, 2013
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01412586
Contributeur : Philippe Dessus <>
Soumis le : jeudi 8 décembre 2016 - 15:18:46
Dernière modification le : dimanche 2 décembre 2018 - 16:56:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 mars 2017 - 08:04:45

Fichier

RoCHI_2013_submission_21.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01412586, version 1

Collections

TICE | LSE | UGA

Citation

Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Philippe Dessus. ReaderBench -analiza bazată pe coeziune a implicării și a colaborării participanților în cadrul conversațiilor CSCL. Proc. 10-a Conferinta Nationala de Interactiune Om-Calculator (RoCHI 2013), 2013, Cluj, Romania. MATRIX ROM, pp. 57-64, 2013. 〈hal-01412586〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

75

Téléchargements de fichiers

59