Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

ReaderBench, o platformă integrată pentru analiza complexității textuale și a strategiilor de lectură

Résumé : REZUMAT ReaderBench este o platformă integrată care poate fi utilizată pentru diverse scopuri didactice. Ea permite evaluarea unei game largi de producții textuale ale cursanților și utilizarea lor de către profesori, asigurând totodată suport multilingv și flexibilitate. ReaderBench permite evaluarea a trei caracteristici principale ale textelor: coeziunea între diverse fragmente de text, identificarea strategiilor de lectură și evaluarea complexității textuale. Fiecare dintre aceste dimensiuni ale analizei au făcut obiectul unor validări empirice. ReaderBench acoperă un ciclu complet de învățare, de la evaluarea inițială a complexității materialelor de lectură, alocarea textelor cursanților, surprinderea meta-cognițiilor reflectate în verbalizările textuale și evaluarea înțelegerii, încurajând, prin urmare, procesul de autoreglare a cursantului.
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01412573
Contributor : Philippe Dessus <>
Submitted on : Thursday, December 8, 2016 - 3:13:38 PM
Last modification on : Tuesday, December 8, 2020 - 10:48:00 AM
Long-term archiving on: : Thursday, March 23, 2017 - 8:11:03 AM

File

RoCHI_2013_submission_19.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01412573, version 1

Collections

Citation

Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Philippe Dessus, Maryse Bianco, Aurélie Nardy. ReaderBench, o platformă integrată pentru analiza complexității textuale și a strategiilor de lectură. Proc. 10-a Conf. Nat. de Interactiune Om-Calculator (RoCHI 2013), T. Stefanut; C. Rusu, 2013, Cluj, Romania. pp.39-46. ⟨hal-01412573⟩

Share

Metrics

Record views

336

Files downloads

807