ReaderBench, o platformă integrată pentru analiza complexității textuale și a strategiilor de lectură

Résumé : REZUMAT ReaderBench este o platformă integrată care poate fi utilizată pentru diverse scopuri didactice. Ea permite evaluarea unei game largi de producții textuale ale cursanților și utilizarea lor de către profesori, asigurând totodată suport multilingv și flexibilitate. ReaderBench permite evaluarea a trei caracteristici principale ale textelor: coeziunea între diverse fragmente de text, identificarea strategiilor de lectură și evaluarea complexității textuale. Fiecare dintre aceste dimensiuni ale analizei au făcut obiectul unor validări empirice. ReaderBench acoperă un ciclu complet de învățare, de la evaluarea inițială a complexității materialelor de lectură, alocarea textelor cursanților, surprinderea meta-cognițiilor reflectate în verbalizările textuale și evaluarea înțelegerii, încurajând, prin urmare, procesul de autoreglare a cursantului.
Type de document :
Communication dans un congrès
Proc. 10-a Conf. Nat. de Interactiune Om-Calculator (RoCHI 2013), 2013, Cluj, Romania. Matrix-Rom, pp.39-46, 2013
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01412573
Contributeur : Philippe Dessus <>
Soumis le : jeudi 8 décembre 2016 - 15:13:38
Dernière modification le : jeudi 7 février 2019 - 14:41:15
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 mars 2017 - 08:11:03

Fichier

RoCHI_2013_submission_19.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01412573, version 1

Collections

Citation

Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Philippe Dessus, Maryse Bianco, Aurélie Nardy. ReaderBench, o platformă integrată pentru analiza complexității textuale și a strategiilor de lectură. Proc. 10-a Conf. Nat. de Interactiune Om-Calculator (RoCHI 2013), 2013, Cluj, Romania. Matrix-Rom, pp.39-46, 2013. 〈hal-01412573〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

269

Téléchargements de fichiers

134