D. ?iernáálantayová, Tradicca a dejiny Vybrané otázky zo slovenskoomaaarských a slovesnkoo ruských vzt'ahov (1934?1949) / Dagmar ?iernááLantayová, Bratislava : Typoset, vol.270, 2009.

I. Janék, A szovejv diplomácia és a szlovákkmagyar viszony alakulasá 1939?1940 között. 41? 60 o, Fórum tarsadalomtudományi szemle. XII évfolyam. Somorja, 2010.

A. Wilhelmstrasse and . Magyarország, Német diplomáciai iratok Magyarországról, 1005.

1. K. Diplomáciai-iratok-magyarország-külpolitikájához and . Budapest, Akadémiai kiadó, 1982. o. 1427. 7. Documents on German foreign policy, 1918?1945. Series D (1937?1945) (????? ? DGFP. SD)

. ?????????-??????????-???????, ?. Kraj?ovi?, and . Medzinárodné-súvislosti-slovenskej-otázki, 544 ?. 22. Deák, L. Viedenská arbitrá?. 2. november 1938. Dokumenty III.: rokovania (3. november 1938 ? 4. april 1939) / Ladislav Deák, ?????????. ?. : ????, 1927.

. Magyar-országos-levéltár, ?. Budapest-(-?????, . Mol-).-f, and . Küm, Romsics, Ignác. A magyar külpolitika útja Trianontól a háborúig 11171/dôv. 2. Oddel. 1939. 16 septembra 1939 Zálo?nnci v obci ?tos, NN?. a Vy?, IX. O. 17?24 31. SNA, f. MZV S?. k. 112 ? ??sl, 1939.

?. ?. ?????????, ?? ???: ???? ??????? 19 ??????? 1939 ????

A. Kolontari, HungariannSoviet relations. 1920?1941 / Attila Kolontary New York : Columbia Univ, Press. 2010. 566 p. 41. ???????, ?. ?. ???????????? ??????? (????????????? ????) ? ???????? ?????? ? ???????

1. and ?. ?. ???????, ?????? : ????? ????????? tétel. Tamás jelenti. 1939. IX. 26. 43. A moszkvai magyar követség jelentései 1935?1941 / Pastor Peter (szerk, 303 ?. 42. MOL. f. KÜM. KK64, 84 cs, p.47, 1934.

I. Janék, Magyarrszlovák kapcsolatok 1939?1941 között a két állam diplomáciai irataiban, Aetas 22. Évf 116?142. 46. SNA, f. MZV S?, k. 113 ? Úradný záznam Bratislava. 8 maja 1940. 47. ???????, ?. ?. ????????? ?????? ? ??????? ???? ??????? ??????. ??????????????? ??????, 2007.

1. , /. ?. ???????, and ?. ?. ???????????, Újabb szovjet dokumentumok a második bécsi döntés és magyarrsyovjet kapcsolatok történetéhez KatrebovááBlehová, Beáta. Pokusy RR?skeho ministerstva zahrani?ných vecc o odvolanie Karola Sidora v dôsledku salzburských rokovann Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami, Pre?ov : Universum, 2007. S. 434?444. 50. MOL. f. KÜM. KK64, 89 cs., 1940. 65 t.. 238. Magyar királyi követség Berlinben 8. 56. ???????, ?. ?. ???? ? ?????? ??????? ????????: ??????????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ?????? ?????????????? ????? ? ????????????? ????? ?????, 1940.