Analiza automată a auto-explicațiilor

Résumé : Auto-explicațiile reprezintă verbalizări pe care un cititor și le formulează în timpul lecturii unui text în vederea înțelegerii mai eficiente a conținutului. Sistemul implementat este proiectat să analizeze în mod automat aceste explicații, permițându-i astfel profesorului să evalueze mai în detaliu nivelul de înțelegere al materialelor citite; implementări similare există doar pentru limba engleză. Lucrarea de faţă prezintă pe scurt arhitectura aplicației și tehnologiile folosite în implementare și descrie modul în care s-a realizat evaluarea verbalizărilor. Metoda propusă se bazează pe tehnici specifice de prelucrare a limbajului natural adaptate pentru limba franceză și se adresează utilizării în clasele din școala primară. În plus, în cadrul procesului de analiză am integrat o euristică proprie la nivel de concepte pentru a putea evalua similaritatea dintre textele inițiale și verbalizările elevilor.
Type de document :
Article dans une revue
Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2012, 5 (2), pp.71-76. 〈http://www.matrixrom.ro〉
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [10 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01075551
Contributeur : Philippe Dessus <>
Soumis le : samedi 18 octobre 2014 - 08:48:21
Dernière modification le : dimanche 2 décembre 2018 - 16:56:05
Document(s) archivé(s) le : lundi 19 janvier 2015 - 10:04:26

Fichier

Rochi Bogdan final.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01075551, version 1

Collections

LSE | TICE | UGA

Citation

Bogdan Oprescu, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, et al.. Analiza automată a auto-explicațiilor. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2012, 5 (2), pp.71-76. 〈http://www.matrixrom.ro〉. 〈hal-01075551〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

386

Téléchargements de fichiers

210