Urbanismus podporující roli tramvajové dopravy. Analýza funkčního využití území a pěší dostupnosti zastávek

Résumé : no abstract
Document type :
Conference papers
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00852556
Contributor : Frédérique Bordignon <>
Submitted on : Wednesday, August 21, 2013 - 10:34:50 AM
Last modification on : Wednesday, January 27, 2016 - 5:37:17 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-00852556, version 1

Collections

Citation

J Smida, Richard Zelezny, M Besta. Urbanismus podporující roli tramvajové dopravy. Analýza funkčního využití území a pěší dostupnosti zastávek. Conférence GIS Ostrava 2013 : Geoinformatika pro společnost, Jan 2013, Ostrava, Czech Republic. ⟨hal-00852556⟩

Share

Metrics

Record views

382